Splošni pogoji poslovanja

PRIJAVA, ODJAVA, VIŠINA KOTIZACIJE IN PLAČILO
Prijava na posamezni izobraževalni dogodek mora biti pisna, preko spletnega obrazca, po pošti ali  e-pošti razen izjemoma po telefonu, najkasneje en delovni dan pred dogodkom.
Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 4 delovne dni pred dogodkom. Če se boste odjavili 3 delovne dni pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
Višina kotizacije in kaj vključuje je objavljena na spletni strani dogodka. Na podlagi
prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku oz. najkasneje dan pred dogodkom. Menjava udeleženca (-ev) je možna le s strani prijavitelja.

PROGRAM
Organizator jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb in prilagoditev.

DELOVNO GRADIVO
Udeleženci bodo prejeli delovno gradivo v elektronski obliki dan pred dogodkom.

PREZENTACIJE PREDAVATELJEV
Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo.

PARKIRANJE
Za parkiranje na kraju dogodka, poskrbijo udeleženci sami, zanj organizator ne odgovarja.

OBVEŠČANJE
Udeleženec soglaša k obveščanju o ponudbi organizatorja. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom organizatorju.

SPREMEMBA TERMINA IN/ALI LOKACIJE IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe izobraževanja (v območju ne več kot 15 km od prvotno predvidenega kraja dogodka) zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

ODPOVED IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

Politika zasebnosti

Podjetje IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P., DOL PRI VOGLJAH 2 E , 6221 DUTOVLJE stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti, ki vam jih ponujamo.

Soglašam, da IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P., DOL PRI VOGLJAH 2 E , 6221 DUTOVLJE (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev
Ob tem sem seznanjen/-a, da:

  • lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: info@imageconsulting.si
  • osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
  • osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
  • se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve in za namen iz privolitve, obdelovali dokler privolitve (soglasja) ne bom preklical (umaknil) oziroma dokler ne bom sporočil zahteve za izbris podatkov iz baz. Svojo privolitev za obdelavo podatkov za zgoraj naveden namen lahko kadarkoli prekličem, začasno ali trajno, tako, da v elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo za odjavo. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica.;
  • imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: info@imageconsulting.si
  • lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
  • lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
  • se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje profilov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
  • več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.leapisani.si.